Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

z dnia 9 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 12 listopada 2009 roku, Nr 190, poz. 1475


wersja do druku