Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 32/08

z dnia 29 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 9 listopada 2009 roku, Nr 187, poz. 1456


wersja do druku