Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 6/09

z dnia 20 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 28 października 2009 roku, Nr 179, poz. 1395


wersja do druku