Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 15/08

z dnia 20 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 28 października 2009 roku, Nr 179, poz. 1394


wersja do druku