Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.

z dnia 24 września 2009

opublikowano w Dz.U. z 28 października 2009 roku, Nr 179, poz. 1387


wersja do druku