Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

z dnia 11 września 2009

opublikowano w Dz.U. z 28 października 2009 roku, Nr 179, poz. 1386


wersja do druku