Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 26/08

z dnia 15 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 27 października 2009 roku, Nr 178, poz. 1382


wersja do druku