Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 4/08

z dnia 13 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 27 października 2009 roku, Nr 178, poz. 1381


wersja do druku