Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 46/07

z dnia 6 października 2009

opublikowano w Dz.U. z 15 października 2009 roku, Nr 172, poz. 1343


wersja do druku