Ustawa o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

z dnia 10 września 2009

opublikowano w Dz.U. z 13 października 2009 roku, Nr 170, poz. 1332


wersja do druku