Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 33/07

z dnia 15 września 2009

opublikowano w Dz.U. z 29 września 2009 roku, Nr 160, poz. 1275


wersja do druku