Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 47/07

z dnia 14 września 2009

opublikowano w Dz.U. z 23 września 2009 roku, Nr 156, poz. 1239


wersja do druku