Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

z dnia 16 lipca 2009

opublikowano w Dz.U. z 4 września 2009 roku, Nr 144, poz. 1179


wersja do druku