Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny

z dnia 17 lipca 2009

opublikowano w Dz.U. z 31 sierpnia 2009 roku, Nr 141, poz. 1149


wersja do druku