Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw

z dnia 26 czerwca 2009

opublikowano w Dz.U. z 19 sierpnia 2009 roku, Nr 131, poz. 1075


wersja do druku