Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III)

z dnia 1 lipca 2009

opublikowano w Dz.U. z 13 sierpnia 2009 roku, Nr 127, poz. 1049


wersja do druku