Ustawa o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku

z dnia 24 czerwca 2009

opublikowano w Dz.U. z 13 sierpnia 2009 roku, Nr 127, poz. 1047


wersja do druku