Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

z dnia 24 czerwca 2009

opublikowano w Dz.U. z 13 sierpnia 2009 roku, Nr 127, poz. 1046


wersja do druku