Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 7/09

z dnia 21 lipca 2009

opublikowano w Dz.U. z 30 lipca 2009 roku, Nr 119, poz. 999


wersja do druku