Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 64/07

z dnia 15 lipca 2009

opublikowano w Dz.U. z 27 lipca 2009 roku, Nr 117, poz. 988


wersja do druku