Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 25 czerwca 2009

opublikowano w Dz.U. z 21 lipca 2009 roku, Nr 115, poz. 966


wersja do druku