Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

z dnia 18 czerwca 2009

opublikowano w Dz.U. z 21 lipca 2009 roku, Nr 115, poz. 963


wersja do druku