Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

z dnia 18 czerwca 2009

opublikowano w Dz.U. z 21 lipca 2009 roku, Nr 115, poz. 962


wersja do druku