Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

z dnia 17 czerwca 1966

opublikowano w Dz.U. z 25 czerwca 1966 roku, Nr 24, poz. 151


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 30 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 114, poz. 1193;

 2. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 3. 8 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1315;

 4. 21 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 76, poz. 809;

 5. 18 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1068;

 6. 24 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 123, poz. 1353;

 7. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1368;

 8. 20 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 365;

 9. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 10. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 89, poz. 804;

 11. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 12. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 127, poz. 1090;

 13. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178;

 14. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 15. 12 września 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387;

 16. 28 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 199, poz. 1672;

 17. 10 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679;

 18. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 216, poz. 1824;

 19. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 216, poz. 1825;

 20. 27 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 718;

 21. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 135, poz. 1268;

 22. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302;

 23. 10 września 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 193, poz. 1884;

 24. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 217, poz. 2124;

 25. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 228, poz. 2255;

 26. 19 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 68, poz. 623;

 27. 1 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 870;

 28. 2 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 871;

 29. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203;

 30. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 86, poz. 732;

 31. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1438;

 32. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 33. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 34. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 35. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 133, poz. 935;

 36. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 37. 22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 187, poz. 1381;

 38. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 89, poz. 589;

 39. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 794;

 40. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1243;

 41. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1378;

 42. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1318;

 43. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 3, poz. 11;

 44. 12 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 39, poz. 308;

 45. 26 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 131, poz. 1075;

 46. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 47. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540;

 48. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 143;

 49. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 229;

 50. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 75, poz. 474;

 51. 10 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 122, poz. 826;

 52. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 152, poz. 1018;

 53. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 85, poz. 458;

 54. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 855;

 55. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

 56. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 57. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 229, poz. 1497;wersja do druku