Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 13/08

z dnia 7 lipca 2009

opublikowano w Dz.U. z 15 lipca 2009 roku, Nr 112, poz. 936


wersja do druku