Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 49/06

z dnia 7 lipca 2009

opublikowano w Dz.U. z 15 lipca 2009 roku, Nr 112, poz. 935


wersja do druku