Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

z dnia 18 czerwca 2009

opublikowano w Dz.U. z 26 czerwca 2009 roku, Nr 99, poz. 826


wersja do druku