Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

z dnia 22 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 23 czerwca 2009 roku, Nr 97, poz. 804


wersja do druku