Ustawa o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

z dnia 22 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 23 czerwca 2009 roku, Nr 97, poz. 803


wersja do druku