Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

z dnia 22 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 23 czerwca 2009 roku, Nr 97, poz. 802


wersja do druku