Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

z dnia 22 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 23 czerwca 2009 roku, Nr 97, poz. 799


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 22 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 228, poz. 1486;

  2. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;wersja do druku