Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

z dnia 23 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 19 czerwca 2009 roku, Nr 95, poz. 785


wersja do druku