Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 31/08˛

z dnia 2 czerwca 2009

opublikowano w Dz.U. z 15 czerwca 2009 roku, Nr 91, poz. 752


wersja do druku