Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 87/08

z dnia 28 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 15 czerwca 2009 roku, Nr 91, poz. 751


wersja do druku