Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

z dnia 23 stycznia 2009

opublikowano w Dz.U. z 16 czerwca 2009 roku, Nr 92, poz. 753


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 18 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 99, poz. 826;wersja do druku