Ustawa o zmianie ustawy o spó³dzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 7 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 15 czerwca 2009 roku, Nr 91, poz. 742


wersja do druku