Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 22 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 8 czerwca 2009 roku, Nr 86, poz. 720


wersja do druku