Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

z dnia 24 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 5 czerwca 2009 roku, Nr 85, poz. 716


wersja do druku