Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 11/08

z dnia 16 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 23 kwietnia 2009 roku, Nr 63, poz. 533


wersja do druku