Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 37/06

z dnia 8 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 23 kwietnia 2009 roku, Nr 63, poz. 532


wersja do druku