Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 6/08

z dnia 21 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 30 kwietnia 2009 roku, Nr 65, poz. 554


wersja do druku