Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 55/08

z dnia 20 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 30 kwietnia 2009 roku, Nr 65, poz. 552


wersja do druku