Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 27/07

z dnia 28 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 6 maja 2009 roku, Nr 68, poz. 584


wersja do druku