Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 64/07

z dnia 5 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 12 maja 2009 roku, Nr 71, poz. 618


wersja do druku