Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 66/07

z dnia 12 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 25 maja 2009 roku, Nr 78, poz. 659


wersja do druku