Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. P 58/07

z dnia 26 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 4 czerwca 2009 roku, Nr 84, poz. 715


wersja do druku