Wyrok Trybunału Konsytucyjnego w spr. SK 54/08

z dnia 25 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 4 czerwca 2009 roku, Nr 84, poz. 713


wersja do druku