Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 24 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 28 maja 2009 roku, Nr 79, poz. 669


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 161, poz. 1278;wersja do druku