Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

z dnia 7 maja 2009

opublikowano w Dz.U. z 22 maja 2009 roku, Nr 77, poz. 649


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

  2. 10 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1166;wersja do druku