Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

z dnia 24 kwietnia 2009

opublikowano w Dz.U. z 21 maja 2009 roku, Nr 76, poz. 641


wersja do druku